دانلود پترن طرح سنگ برای فتوشاپ

دانلود پترن طرح سنگ برای فتوشاپ

دانلود پترن طرح سنگ برای فتوشاپ

دانلود پترن طرح سنگ برای فتوشاپ

مجموعه پترن Antique یک مجموعه پترن طرح سنگ های قدیمی است که اکنون به صورت رایگان برای دانلود در گرافینو دردسترس است.

از این مجموعه می توانید برای طراحی روی ظروف، کوزه و سنگ فرش استفاده کنید.

دانلود پترن طرح سنگ برای فتوشاپ

مجموعه پترن Antique Pattern شامل تعداد 35 پترن زیبا و متنوع طرح های سنگی و سنگ فرش می باشد.

این مجموعه پترن را می توانید در نرم افزار Adobe Photoshop به راحتی نصب و استفاده نمایید.

دانلود پترن طرح سنگ برای فتوشاپ

دانلود پترن طرح سنگ برای فتوشاپ